Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nejbližší akce

Projekt již ukončen

 

Random Telegraph Signal Revisited

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Jan Chroboczek
Datum: 12. 12. 2011
Čas: 10:00-12:00
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

Random Telegraph Signal (RTS) effect was discovered in mid-1980s in Si MOSFETs and attracted much attention as it was readily recognized that it provides a direct method for defect studies by a relatively simple technique of current fluctuations measurements either in time or frequency domains. A short review of the fundamentals on RTS will be first presented, with a discussion of several unsolved or controversial issues. Noise studies and RTS gain now in importance because of the progressing device miniaturization and appearance of novel classes of devices, such as nano-structures or of the novel materials, such as organic semiconductors. In these domains the fabrication processes are still in the development stage and device properties often fall short of expectations because of high defect densities, small mobilities etc. This also results in high noise and often in the appearance of RTS-like fluctuations recorded in small devices of various structures and compositions. RTS studies are now carried out on practically all novel devices. In this presentation RTS in memory devices, organic or nanowire transistors will be discussed and shown that in spite of the variety of novel devices many features of the observed RTS can find parallels in classical Si MOSFETs providing guidance for understanding the functioning of novel devices and improving their performance.

Robust Microsystems for Automotive and Airborne Applications

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Ulrich Schmid
Datum: 29. 11. 2011
Čas: 10:00-12:00
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

One topic will comprise the development and system integration of a novel type of hot film anemometer targeted for the detection of important injection parameters in Common Rail systems, such as injection begin/end and injected fuel quantity. The robust sensor element is completely integrated into an injection nozzle and based on LTCC (low temperature co-fired ceramics) and thin film technology, as the device needs to withstand hydraulic pressures up to 1350 bar. The sensor signals are evaluated in respect to standard measurement equipment and to hydraulic simulations performed on system level. The LTCC technology is in addition of high interest for the realization of a compact radar module operated at 79 GHz for mid range (< ~80 m) surveillance purposes in automotive and for the detection of vortexes in airborne application scenarios, respectively. Besides the micro- and nanopatterning of the LTCC substrate enabling the local modification of dielectric properties results on the hardware realization and on the device performance of a high-temperature stable RF-MEMS switch are presented which withstands fabrication temperatures up to 450°C. Furthermore, novel approaches for the fabrication of high temperature stable pressure sensors are discussed designed for temperatures up to 700°C in e.g. gas turbines and rocket engines. As substrate materials sapphire, a nickel-based superalloy or modified LTCC tapes are used. In this context, the high temperature stability of dielectric (i.e. sputter-deposited Al2O3) and metallic (i.e. Ti/Pt) thin films is investigated. Finally, the actual activities in the field of resonant microstructures are addressed. Sputter deposited aluminium nitride (AlN) as piezoelectric thin film is used to excite micromachined test structures, such as cantilevers and two-sided clamped bridges, to study in depth the modal behaviour, especially when targeting an improved performance via a tailored patterning of the top electrode.

Typická rizika výzkumnýchprojektů

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.,
Datum: 25. 11. 2011
Čas: 9:00-11:00
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

 • Aplikace LFM a marketingové zaměření výzkumného projektu
 • WBS – Rolling Wave Method
 • Hodnoceni stavu výzkumného projektu – Zvláštnosti milníků, MTA, Stage Gate Method a predikce vývoje výzkumných projektů
 • Úskalí optimistických expertních odhadů ve výzkumných projektech
 • Problematika výzkumných projektových týmů

Kurz C++

Typ: přednáška
Přednášející: Ing. Jiří Majzner Ph.D.
Datum: 04. 11. 2011
Čas: 10:00-11:30
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

První etapa kurzu se skládá celkem z 6. cvičení. Během těchto šesti cvičení budou účastníci seznámeni se zápisem programu, jeho kompilací a spuštěním, s deklarací/definicí konstant, proměnných a funkcí, s pointery a jejich používáním, s prací s pamětí, s podmínkami a cykly, atd.. Budou vysvětleny základní vstupní a výstupní funkce. Výklad bude doprovázen příklady a účastnící budou vše prakticky zkoušet. Na konci kurzu by měl být účastník schopen samostatně naprogramovat jednoduchou aplikaci.

Broadband Dielectric Spectroscopy as a Tool for Polymer Analysis

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Yoshimichi Ohki - WASEDA University Tokyo
Datum: 13. 9. 2011
Čas: 10:00-11:00
Místo: Technická 8, T-235

Pozvánka stažení zde

 

Nature, Growth Mechanism, and Diagnosis Methods of Water Trees and Their Relations with Charge Behavior

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Yoshimichi Ohki - WASEDA University Tokyo
Datum:14. 9. 2011
Čas: 10:00-11:00
Místo: Technická 8, T-235

Pozvánka stažení zde

 

Single molecule imaging relating to the biophysical mechanisms of the conversion of biomass to alternative fuels, with 10nm optical resolution using PALM method

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Dr. Steve J. Smith
Datum: 22. 8. 2011
Čas: 11:00-13:00
Místo: Technická 8, T-235

Pozvánka stažení zde

 

Aplikace rizikového inženýrstvípři řízení výzkumných,vývojových a inovačních projektůII.část:Metody analýzy rizik

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.,
Datum: 16. 6. 2011
Čas: 9:00-11:00
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

 • Význam analýza rizik pro úspěch projektů VVI
 • Rizikové inženýrství a řízení rizik
 • Doporučené metody pro analýzu rizik

Aplikace rizikového inženýrství při řízení výzkumných, vývojových a inovačních projektů

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.,
Datum: 6. 5. 2011
Čas: 11:00-13:00
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

 • Význam analýza rizik pro úspěch projektů VVI
 • Rizikové inženýrství a řízení rizik
 • Doporučené metody pro analýzu rizik

Metody a postupy při řízení výzkumných, vyvojových a inovačních projektů

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.,
Datum: 15. 4. 2011
Čas: 11:00-13:00
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

 • Současné řízení projektů podle IPMA a ISO 10 006
 • Specifika projektů z oblasti VVI
 • Doporučené metody
 • Nejčastější problémy projektů z oblasti VVI

Současné „Best Practices“ inovačních a výzkumných vědeckých týmů

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.,
Datum: 29. 3. 2011
Čas: 11:00-12:30
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

 • Stav a hodnocení situace v ČR a EU
 • Bariéry a nedostatky v oblasti VVI
 • Význam HR v týmech projektů typu VVI
 • Vymezení pojmu tým
 • Sestavení projektového týmu
 • Práce v týmu výzkumného projektu
 • Úskalí výzkumných týmů

Nanoscale devices for future opto - and magnetoelectronics

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Jan Håkan Pettersson (Halmstad University)
Datum: 23. 3. 2011
Čas: 11:00-12:30
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

 • Nanophotonics with quantum dots
 • Nanophotonics with nanowires
 • Nanospintronics
 • Nanotribology
 • High-frequency electronics/nanosensors

Odborné texty v angličtině III.

Typ: přednáška
Přednášející: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
Datum: 23.3.2011
Čas: 13:00-15:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka ke stažení zde

Seminář seznámí účastníky se základními vlastnostmi a požadavky odborného stylu v angličtině, a to jak obecně, tak specificky se zaměřením na elektrotechniku a fyziku. V teoretické části budou představeny funkce odborného stylu a jejich korespondence s konvenčně užívanými jazykovými prostředky. Na typech textů relevantních k daným oborům budou prezentována pravidla jejich výstavby a způsoby reference uvnitř textu i ke zdrojům vně textu. Na tento seminář navazuje další seminář, věnovaný metodám vědecké práce a především typickým jazykovým prostředkům anglického odborného stylu a nejčastějším chybám, jichž se dopouštějí čeští uživatelé.

Programování www stránek - 1 (PHP, SQL)

Typ: cvičení
Přednášející: Ing. Petr Sadovský PhD.
Datum: 12. 11. 2010
Čas: 11:00-12:30
Místo: Technická 8, T-502

Pozvánka stažení zde

Kurz se skládá celkem z 6 cvičení. Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické zobrazování obsahu webových stránek a pochopit principy, na základě kterých vznikají moderní webové aplikace. Studenti budou seznámeni se základní prací s databází MySQL a umocní tak využití svých znalostí pro psaní nevšedních webových stránek. Pro absolvování kurzu je nutná základní znalost HTML kódu. Po úspěšném absolvování min. 4 cvičení obdrží posluchači osvědčení o absolvování tohoto kurzu.  

Electromagnetic emission signals after deformation of ionic crystals and rocks, in the frequency band of some KHz to some MHz

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Vassilios Hadjicontis
Datum: 27. 10. 2010
Čas: 10:00-11:30
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

 • Field experiments
 • Laboratory experiments
 • Application in earhquake prediction in Greece
 

Stress induced polarization currents in ultra low frequency band

Typ: přednáška
Přednášející: Prof. Vassilios Hadjicontis
Datum: 26. 10. 2010
Čas: 10:00-11:30
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

 • Field experiments
 • Laboratory experiments
 • Application in earhquake prediction in Greece
 

Elektromagnetická emise při mechanickém zatěžování pevných látek

Typ: přednáška
Přednášející: Doc. Ing. pavel Koktavy CSc.
Datum: 21. 10. 2010
Čas: 13:00-15:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

 • Pojem elektromagnetické emise.
 • Deformace a lom materiálu.
 • Jevy provázející porušení materiálu.
 • Vznik EME.
 • Snímání EME.
 

Electronic gas sensors: Conception and application of electronic noise

Typ: přednáška
Přednášející: prof. Smulko (Gdansk University of Technology)
Datum: 6. 9. 2010
Čas: 10:00-12:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

 

Acoustic Emission Measurement for Materials Evaluations

Typ: přednáška
Přednášející: prof. Manabu Enoki (the University of Tokyo)
Datum: 6. 9. 2010
Čas: 10:00-12:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

Key words:
acoustic emission, laser interferometer, inverse analysis, process monitoring, microfracture

Quantum 1/f Noise in Gold Nanocluster Chemiresistor Sensors

Typ: přednáška
Přednášející: prof. Peter Handel.
Datum: 10.6.2010
Čas: 10:00-12:00
Místo: Technická 8, T-215

Pozvánka stažení zde

The phonon relaxation time of a quartz crystal enters in the microscopic definition of the Young modulus E and other elastic constants. This relaxation time is defined by phonon interaction rates that are subject to quantum 1/f noise, because the elementary process of dissipation is accompanied by bremsstrahlung. Finally, the quantum 1/f fluctuations of the Young modulus lead to 1/f size fluctuations of the quartz crystal, when the applied force is constant. This is practically important for many applications.

Degradácia káblovej izolácie a možnosti zisťovania stavu káblov a vodičov

Typ: přednáška
Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
Datum: 2.6.2010
Čas: 14:00-16:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

 

 • Vnútorné a vonkajšie prejavy degradačných procesov na káblovej izolácii – možné sledované parametre.
 • Zrýchlené skúšky starnutia a stupeň korelácie so skutočným starnutím.
 • Typy skúšok na kábloch a vodičoch - doporučenia a normy pre skúšanie.
 • Používané typy napäťových skúšok pre káble a vodiče – dôvody použitia.
 • Čiastkové výboje v izolácii.
 • Diagnostika VN a VVN káblov technológiou DAC (Damped AC)
 • On line diagnostika VN aVVN káblov a systémov.
 • Problematika lokálne zdegradovaných úsekov káblov a nekonvenčné spôsoby ich merania.

 

Aspekty diagnostiky dielektrických podsystémů elektrických zařízení

Typ: přednáška
Přednášející: prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
Datum: 13.5.2010
Čas: 11:00-13:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka stažení zde

 

Elektrická zařízení jsou sériovými spolehlivostními řetězci jejich podsystémů a prvků. Dielektrické podsystémy těchto zařízení jsou pak z tohoto hlediska jejich nejcitlivějšími částmi, jejichž výběru a dimenzi je nutné věnovat maximální pozornost. Vzhledem k rozsáhlosti rejstříku elektrických zařízení – nízko a vysokonapěťové stroje, točivé stroje a transformátory – je potřebné materiálové spektrum značně pestré, zahrnující prakticky všechna skupenství. Při výběru i následném zpracování jednotlivých komponent při výrobě, je nadále velmi důležité věnovat náležitou pozornost diagnostikování aktuálního stavu – sledování postupu interakcí prvků a technologií a následně i prvků a prostředí exploatace. Sledujeme jak elektrické, tak i ostatní vlastnosti pro získání souborného pohledu na genezi celku zařízení jak z fenomenologického, tak strukturálního hlediska.

Odborné texty v angličtině I.

Typ: přednáška
Přednášející: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
Datum: 3.5.2010
Čas: 13:00-16:00
Místo: Technická 8, T-225

Pozvánka ke stažení zde

Seminář seznámí účastníky se základními vlastnostmi a požadavky odborného stylu v angličtině, a to jak obecně, tak specificky se zaměřením na elektrotechniku a fyziku. V teoretické části budou představeny funkce odborného stylu a jejich korespondence s konvenčně užívanými jazykovými prostředky. Na typech textů relevantních k daným oborům budou prezentována pravidla jejich výstavby a způsoby reference uvnitř textu i ke zdrojům vně textu. Na tento seminář navazuje další seminář, věnovaný metodám vědecké práce a především typickým jazykovým prostředkům anglického odborného stylu a nejčastějším chybám, jichž se dopouštějí čeští uživatelé.

Matlab

Typ: počítačový kurz
Přednášející: Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.
Datum: pátky
Čas: 12:00
Místo: Technická 8, T-502

V průběhu 3 měsíců proběhne celkem 6 kurzů,kde budou posluchačům objasněny základy práce v prostředí Matlabu. Vysvětlena bude syntaxe, psaní programů, 2D-grafika, cykly, podmíněné příkazy ap.

 

 

Akce