Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Připravované kurzy

Vědecké kurzy

Datum konaní Název stručný obsah
1.9.2010-31.3.2011 Akustická a elektromagnetická emise Metody využívající akustické (AE) a elektromagnetické (EME) emise jsou založeny na analýze signálů vznikajících při vzniku a šíření trhliny v materiálu. Vznik a šíření trhliny jsou doprovázeny uvolňováním energie nahromaděné v materiálu ve formě vnitřních pnutí. Signály akustické emise doprovázejí dynamické procesy v materiálu a projevují se jako postupné elastické vlnění.
1.4.2011-31.10.2011 Studium rozhraní pevná látka vakuum Pokud chceme získat z pevné látky volné nabité částice, jako jsou volné elektrony či ionty, pro práci ve vakuových systémech musíme je z pevné látky uvolnit, to znamená, že částice musí přejít přes rozhraní pevná látka-vakuum. Pohyb uvolněné částice se potom může usměrňovat vnějšími poli podle zákonů elektronové nebo iontové optiky. Tento princip se využívá v mnoha systémech laseru, el. mikroskopů atd.
1.11.2011-31.5.2012 Moderní technologie tvorby nanostruktur V současné době vzrůstají požadavky na miniaturizaci elektronických součástek, což vede k potřebě tvorby a studia nanostruktur. Důvodem je, že nanostruktury jsou páteří celé nanotechnologie. Jejich fyzikální, chemické a elektronické vlastnosti určují, co bude nanotechnologie schopná v budoucnu provádět.
1.6.2012-31.12.2012 Fotonika a nanooptika Fotonika a nanooptika jsou dynamicky se rozvíjející discipliny, které mají významný dopad na výzkum a vývoj miniaturizovaných optoelektronických součástek pro informační technologie i další oblasti.

Programátorské kurzy

Datum konaní Název stručný obsah
1.9.2010-31.3.2011 Programování www stránek (PHP, SQL) Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické zobrazování obsahu webových stránek a pochopit principy, na základě kterých vznikají moderní webové aplikace. Studenti budou seznámeni se základní prací s databází MySQL a umocní tak využití svých znalostí pro psaní nevšedních webových stránek.
1.4.2011-31.10.2011 Kurz LabView Kurz je zaměřen na vývoj aplikací v prostředím NI LabVIEW. Cílem kurzu je naučit studenty efektivně pracovat v tomto prostředí, představit filozofii grafického programování a připravit je na používání NI LabVIEW pro řešení úloh v navazujícím studiu. Problematika je probírána na jednoduchých názorných úlohách postihujících všechny stěžejní vlastnosti NI LabVIEW. Postupně jsou probírány datové typy, cykly, práce s poli a maticemi, zobrazování a ukládání dat a práce se soubory.
1.11.2011-31.5.2012 Základy C++ Kurz seznámí posluchače s programováním v jazyce C/C++ ve vývojovém prostředí C++ Builder. Kurz provede účastníky nejprve prvními kroky v tomto vývojovém prostředí, přes vytvoření jednoduchého projektu a seznámení se základnímy příkazy jazyka, až po složitější pracovní techniky a složitější příklady. (Např. podmíněný překlad, práce s pamětí, práce s makry a práce se soubory, atd.)
1.6.2012-31.12.2012 Objekty v C++ Kurz je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a výjimky. Představované techniky jsou striktně platformově neutrální, použitelné v operačních systémech Windows, Unix, Linux apod.

Akce