Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Personální obsazení

Ing. Petr Sadovský Ph.D -  Koordinátor projektu (hlavní manažer)

Ing. Vladimír Holcman, Ph.D. - Zástupce koordinátora (hlavního manažera) - finanční manažer

Doc. Ing. Lubomír Grmela CSc. - Administrátor, Odborný garant oblasti "Fyzika pevné fáze"

Doc. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D. - Informatik, Odborný garant oblasti "Akustická a elektromagnetické emise"

Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc. - Odborný garant v oblasti "Dielektrická spektroskopie"

Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. - Odborný garant v oblasti "Fotonika a nanooptika" 

Prof. Ing. RNDr. Josef Šikula, DrSc. - Odborný garant v oblasti "Šumová diagnostika" 

Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D. - Odborný garant v oblasti "Moderní technologie tvorby nanostruktur"

Ing. Tomáš Palai-Dany, Ph.D. - Odborný pracovník - školitel

Ing. Jiří Majzner, Ph.D. - Odborný pracovník - školitel

Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D. - Odborný pracovník - školitel

Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - Odborný pracovník - školitel

Ing. Robert Macků - Odborný pracovník - školitel
 

Akce