Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o projektu

Název projektu Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie
Zkrácený název projektu Inkubátor vědeckých týmů
Název projektu anglicky Incubator of research teams in Physical Electronics and Nanotechnology
Datum zahájení projektu 1.1.2010
Datum ukončení projektu 31.12.2012
Doba trvání projektu 36 měsíců

Žadatel projektu

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu
Ne
Počet zaměstnanců 2436
Typ žadatele Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.3
Název oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy 09
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.3
Typ projektu IP - ostatní
Kód prioritního tématu 74
Název prioritního tématu Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území Město

Akce